Grote Gerrit

135 cm. Brons

Personificatie van Vanitas.
De mens denkt sterk en onoverwinnelijk te zijn, maar heeft niet in de gaten dat door ijdelheid en hebzucht het verval toeslaat.