“De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet “ [W. Kloos]


De vrouw als metafoor voor de zee waaruit het leven ontsproten is.

Een beeld dat zowel de grens als de verbondenheid weergeeft tussen mens en natuur, maar ze zal nooit uit haar schelp breken om het geheim prijs te geven.

Femme de Mer

200 cm. brons

homeHOME.html
inspiratieINSPIRATIE.html
expositiesEXPOSITIES.html
actueelACTUEEL.html
contactCONTACT.html
workshopsWORKSHOPS.html
beeldenBEELDEN.html
femme_de_mer_detail.html
hollandse_nieuwe.html