De beelden van Marianne van der Kooij bezitten ondanks het abstractie-niveau een verhalend karakter. Dat verhalende aspect is één van de meest in het oog springende kenmerken van haar werk.

De belevingswereld van de kunstenares sluit aan bij de uitgangspunten van klassieke beeldhouwkunst zonder dat die gekopieerd wordt. Ze brengt gevoelens en ervaringen voor het voetlicht en doet dat in een beeldtaal die past bij het huidige tijdsgewricht. Van der Kooij deinst niet terug voor ingrijpende deformaties. Fantasie en figuratie spelen in haar beeldhouwkunst verrassende één-tweetjes.

Doelbewust houdt ze haar referentiekader zo breed mogelijk. Invloeden van verschillende culturen ontmoeten elkaar en gaan uiteenlopende interacties aan. De beeldhouwster slaagt erin tijdloze en universele opvattingen en verschijningsvormen te incorporeren in eigentijdse en actuele beeldhouwkunst.

homeHOME.html
inspiratie
expositiesEXPOSITIES.html
actueelACTUEEL.html
contactCONTACT.html
workshopsWORKSHOPS.html
beeldenBEELDEN.html